ตัวเกมทั่วไป

ตัวเกมทั่วไป ( ไม่กินแรม) Download

  ตัวเกมสเป็คสูง

เหมาะสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์สเป็คสูงจะกินแรมกว่าตัวเกมทั่วไป

System Requirements

Minimum

  • Windows 7
  • CPU: Core i3 or AMD Athlon x4
  • RAM: 4096 MB
  • GPU: 3D graphics processor, 256 MB
  • DX: DirectX 9.0c

Recommended

  • Windows 10
  • CPU: Core I5 gen 12
  • RAM: 16 GB or higher
  • GPU: GTX 1050 or higher
  • DX: DirectX 9.0c or higher
Terms of ServicePrivacy Policy

Mu Online is a mark registered by Webzen. This website has no correlation with Webzen or any other company administrated by Webzen.
This is only a test server for the community, all donations are used to keep the server online. 
All rights reserved to Webzen.